Proclaimer

The Power of Books is verantwoordelijk voor de informatie op deze website

Merk je dat er iets niet klopt?
Laat het mij dan meteen weten. Dan kan ik het zonodig meteen aanpassen.

Werkt er iets niet goed?
Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw me asjeblieft. Bij voorbaat excuses voor het ongemak.

Privacy policy

Yin Books gcv, gevestigd aan Jan Verspeyenstraat 7 9000 Gent België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.thepowerofbooks.be/ Jan Verspeyenstraat 7 9000 Gent België 0478 / 27 77 70 The Power of Books is Inspired by Yin Books gcv, en BTW nr. BE 0818.715.236.
Laurence Verwee is de Functionaris Gegevensbescherming van Yin Books gcv. Zij is te bereiken via Laurence@thepowerofbooks.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Yin Books gcv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • BTW nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt.

Met welk doel worden deze persoonsgegevens verwerkt

Yin Books gcv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van facturatie.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Door je gegevens te verstrekken, geef je me de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Een aantal van deze gegevens zijn natuurlijk noodzakelijk om afgesloten overeenkomsten te kunnen uitvoeren.

Met wie worden deze gegevens gedeeld

Yin Books gcv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Yin Books gcv bewaart jouw gegevens op servers van een mailingprovider zoals Autorespond.nl. Hun privacy policy kan je terug vinden via deze link (https://www.autorespond.nl/site/privacy/). Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yin Books gcv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yin Books gcv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we deze kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Jouw IP-adres wordt niet nadrukkelijk gebruikt en daarom kunnen we je niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan je hier (https://policies.google.com/privacy?hl=en)  terugvinden.

Onze content kan door middel van een aantal social media buttons snel en eenvoudig gedeeld worden. Van de social-media kanalen die wij gebruiken kan je hieronder een lijst vinden. Lees ook hun privacy policy zodat je weet hoe zij met jouw gegevens omgaan.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • YouTube
 • Twitter

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yin Books gcv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via laurence@thepowerofbooks.be.

Mochten er bedrijfsgegevens gemist of verloren worden, dan melden wij dit aan de bevoegde instantie. Bij een ernstig datalek of gevaar voor de personen erachter, informeren we ook de rechtstreeks betrokkenen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar laurence@thepowerofbooks.be. Yin Books gcv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.