Procedure aanvraag kmo-portefeuille

Stap 1: Registreer je bedrijf
Registreer je bedrijf eerst op de website van de kmo-portefeuille op www.kmo-portefeuille.be (via ‘snelle links’ in groen kader rechts: ‘hoe aanmelden en registreren’).Deze registratie moet je maar een keer doen. Hiervoor heb je een token of elektronische identiteitskaart (eID) nodig.Als je bedrijf al is geregistreerd, hoef je dit niet meer te doen en kan je onmiddellijk overgaan naar stap 3 ‘aanvraag subsidie’

Stap 2: Koppel je bedrijf aan jezelf als gemachtigd gebruiker
Na registratie van je bedrijf ontvang je, binnen de 5 werkdagen, een brief van het Agentschap Ondernemen waarin een link staat die je als gemachtigd gebruiker voor uw onderneming kan ingeven in de adresbalk van je internetbrowser. Deze link blijft één maand na datum van de ontvangen brief geldig. Met je token of eID maak je een elektronische verbinding  aan tussen jou en je bedrijf.

Stap 3: Vraag subsidie aan
Belangrijk!
Je kan de aanvraag al indienen voor ontvangst van de factuur.
De aanvraag dient ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding te gebeuren!

 1. Klik op ‘Log in kmo-portefeuille’.
 2. Registreer een nieuw project.
 3. Geef de NACE code in van je bedrijf. De NACE code stemt overeen met de hoofdactiviteit die je uitoefent in je onderneming. Je vindt dit terug op het inschrijvingsdocument bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 4. Kies de pijler “Opleiding” en het domein “Algemeen domein”.
 5. Geef het erkenningsnummer in van Yin Books/ The Power of Books: DV.O218249 (de O na het puntje is een hoofdletter O en geen cijfer nul)
 6. Geef volgende informatie in over de opleiding:
  1. Geef aan dat de opleiding niet gestart is later dan 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding.
  2. Geef als datum overeenkomst de datum in van vandaag
  3. Geef het aantal opleidingsuren in: …u
  4. Geef de titel van het project in: VIP-dag: Ontwerp in 1 dag - Je uniek boekconcept in drie stappen, programma: ‘Je boek als springplank naar zakelijk succes’ of het ‘Schrijfweekend’.
  5. Kies als vakgebied “opleiding”.
 7. Geef naam in van de persoon die de begeleiding volgt.
 8. Bevestig het projectbedrag, project en verklaring op eer.

Stap 4: Betaal
Na goedkeuring van het project krijg je een betalingsuitnodiging van kmo-portefeuille. Je betaalt 60% van het opleidingsbedrag (excl. BTW) aan kmo-portefeuille. Je hebt 30 kalenderdagen de tijd om dit te doen na de betalingsuitnodiging.

Na ontvangst van je betaling stort de Vlaamse Overheid de overige 40% (excl.BTW) van het opleidingsbedrag in de elektronische portefeuille. Je krijgt hiervan een bevestigingsmail.

De elektronische portefeuille bevat nu 100% van het opleidingsbedrag (excl. BTW). Via de betaalknop van kmo-portefeuille betaal je nu het opleidingsbedrag aan Yin Books gcv – The Power of Books. Gelieve het factuurnummer als referentie op te geven.

Ten slotte maak je het BTW bedrag rechtstreeks over op de rekening van Yin Books: IBAN BE89 1236 8005 2585, BIC CTBKBEBX

Stap 5: Alles is geregeld. Je kan de opleiding starten!

PS Nog vragen? Mail naar admin@www.thepowerofbooks.be